Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Transitievergoeding
Gebruik eHerkenning
Verbreking fiscale eenheid op verzoek
Voorkom verliesverdamping
Investeringsaftrek
Bijtelling auto van de zaak
Bijtelling privégebruik fiets
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
Doe tijdig suppletieaangifte
Afdracht privégebruik
Herziening aftrek voorbelasting
Dividend
Afkoop pensioen in eigen beheer?
Beperk de belastingheffing in box 3
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
Heeft u een pensioentekort?
Controleer uw hypotheek(rente)
Belastinguitstel door herinvesteringsreserve
Btw dubieuze debiteuren
Vraag middeling aan
Betaal hypotheekrente vooruit
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden
Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen
Genietingstijdstip loon
Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen