Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Pilot webmodule DBA gestart
Verlenging afspraken grensarbeiders
Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen
Tarieven loon- en inkomstenbelasting
Wijzigingen loonbelasting 2021
Wijzigingen inkomstenbelasting 2021
Milieulijst 2021 vastgesteld.
Energielijst 2021 vastgesteld
Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021
Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting
Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021
Uitstel aflossing Tozo-lening
AOW-leeftijd ook in 2026 67 jaar
Wetsvoorstellen Belastingplan 2021 aangenomen door Eerste Kamer
Belastingplicht vennootschapsbelasting
Aanvragen NOW vierde kwartaal 2020 weer mogelijk
Aanvullende coronamaatregelen
De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
Bedragen diverse uitkeringen 2021 bekendgemaakt
Herziening ineens aftrek voorbelasting
Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen
Looncriteria 2021 kennismigranten
Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst
Wetsvoorstel Werken waar je wil
Premies Zorgverzekeringswet 2021
Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer
Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt
Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg
Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend
Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis
Goedkeurend besluit 30%-regeling
Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld
Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer
Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"