Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Ontslag op staande voet vernietigd
Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten
Verbod op privégebruik auto helpt dga niet
Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet
Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting
Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen
Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen
Nultarief omzetbelasting niet van toepassing
Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan
Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf
Vermogensetikettering woonhuis
Koerswinst op dividendvordering
Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie
Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?
Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan
Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting
Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering
Sectorindeling werknemersverzekeringen
Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019
Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd
Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang
Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer
Cao-voorziening bij ontslag
Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid
Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging
Vermogensetikettering woning ondernemer
Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn
Gebreken in administratie
Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken
Middelingsverzoek te laat ingediend
Bovenmatige kilometervergoeding
Beperking wettelijke gemeenschap van goederen
Ontheffing concurrentiebeding
Inhouding dividendbelasting
Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken
Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte
Overbruggingsregeling transitievergoeding
Eén of meer prestaties?
Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting
Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen
Onderzoek KvK onder zzp’ers
Belastingvrij schrappen vordering op dga?
Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle privégebruik auto
Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor overdrachtsbelasting
Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers
Verhuur studentenkamers
Nietig proeftijdbeding
Aftrek hypotheekrente niet-ingezetene naar rato van inkomen
Risico’s van overname lijfrenteverplichting
Onttrekking aan het vermogen van de bv