Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
Derde wijziging eerste tranche NOW
Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
Kabinet introduceert noodpakket 2.0
Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend
Bouwstenen toekomstig belastingstelsel
Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang
Garantieregeling kleine ondernemers
Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld
Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis
Nultarief btw op mondkapjes
Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij samenwerkingsverband.
Minimumlonen per 1 juli 2020
Aanpassingen in regeling NOW
Steunmaatregelen sportverenigingen
Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal bezwaar
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer
Ouderschapsverlof straks deels betaald
Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april
Uitbreiding doelgroep Tozo
Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis
Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw
Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS)
Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting
Samenloop NOW en loonkostensubsidie
Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV
Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW
Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging eigenwoningforfait
Waardering grond op openingsbalans
Rapport commissie belastingheffing van multinationals
Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen
Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve verkrijging