Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging
Commissie belastingheffing multinationals
Wetsvoorstel implementatie ATAD2
Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting
Forfaits in het belastingstelsel
Commissaris geen btw-ondernemer
Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans
Werken als zelfstandige
NHG en flexibel inkomen
Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen
Liquidatieverliesverrekening
Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk
Herstel arbeidsovereenkomst
Herziening omzetbelasting opfokkosten
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan
Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd
Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom
Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals
Wet arbeidsmarkt in balans
Datum einde arbeidscontract
Belastingdienst en AVG
Scholingsaftrek wordt subsidie
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting