Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Meer rendement halen uit uw personeel? - Sonell workshop
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
Geen verlenging restschuldregeling
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
Innovatiebox goedgekeurd
Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten
Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3
Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof
Dga van Belgische bvba
Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband
Wederindiensttredingsvoorwaarde
Vergoeding uitstel levering
Lening niet onzakelijk
Berekening belastingrente
Kosten keuring onderdeel scholingskosten
Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet
Uitleg regeling belastingrente
Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek
Geen hoge vrijstelling erfbelasting
Omvang loondoorbetalingsverplichting
Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto
Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting
Nettoloon in rekening-courant
Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe
Niet sluitende rittenregistraties
Beperking aftrek zorgkosten toegestaan
Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018
Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017
Verkapte winstuitdeling
Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen beheer
Verbod op privégebruik auto helpt dga niet
Ontslag op staande voet vernietigd
Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten
Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet
Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel heffingskorting
Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen
Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen
Nultarief omzetbelasting niet van toepassing
Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur toegestaan
Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf
Vermogensetikettering woonhuis
Koerswinst op dividendvordering
Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie
Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?
Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan
Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting
Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering