Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand
Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga
Besteding geleend geld aan eigen woning
Te late inkeer
Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking
Winst bij verkoop grond belast
Zwarte lijst laagbelastende landen
Nieuw beleidsbesluit vouchers
Wijzigingen loonbelasting
Tarieven en heffingskortingen 2019
Aftrekposten ondernemers 2019
Investeringsaftrek 2019
Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren
Bedragen kindregelingen 2019
Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken
Evaluatie middelingsregeling
Belastingplan 2019 aangenomen
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste
Voortgang vervanging Wet DBA
Verkoopkosten deelneming
Plan invoeren vliegbelasting
Belastingdeel heffingskortingen
Navordering wegens kwade trouw
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv
Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval
Ontslag op staande voet
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen
Premiepercentage Zvw 2019
Vernieuwing rulingpraktijk
Vrachtwagenheffing
Premiepercentages en maximumpremieloon 2019
Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019
Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan
Btw-heffing kortingsbonnen
Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering
Optimaliseer uw giftenaftrek
Denk aan de gebruikelijkloonregeling
Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning
Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Controleer uw hypotheek(rente)
Beperk de belastingheffing in box 3
Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen
Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?
Optimaliseer de investeringsaftrek
Benut de werkkostenregeling