Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over Nagtzaam Accountants & Fiscalisten verzoeken wij u deze klacht kenbaar te maken. U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand formulier. Het formulier wordt automatisch naar ons doorgestuurd. Voor een beschrijving van het verdere verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen wij naar onze klachtenprocedure.

* = Verplichte velden
Naam cliënt (organisatie)
Naam (persoonlijk)
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Email-adres
Cliëntnummer (indien bekend) 
Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Omschrijving klacht(en):
Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn?

Gewenste oplossing/reactie: 
Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?
Datum