Accountancy

Weten is meten

Als je weet wat je wilt bereiken, moet je – om daar te komen – eerst bepalen waar je nu staat om daarna vast te stellen welke koers je moet varen. Actuele en objectieve financiële informatie is daarom van essentieel belang. Jaarrekening, tussentijdse rapportages, exploitatie- en liquiditeitsbegrotingen zijn de basis voor een toekomstgericht beleid. Om te zorgen dat u tijdig bij kunt sturen, geven wij u constant de actuele informatie: geen bergen cijfers maar praktische informatie.

Nagtzaam multidisciplinair advies

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten beschikt binnen haar organisatie en netwerk over alle benodigde disciplines om u op alle belangrijke terreinen adequaat te kunnen adviseren.
Adviesdiensten:
• Fiscaal-juridisch Advies
• P&O Advies - HRM
• Nagtzaam BedrijfsOverdracht
• Nagtzaam Strategisch Advies
• Nagtzaam Financiële Planning
• Bedrijfseconomie
• Financiering