Fiscaal-juridisch advies

Optimale benutting van de mogelijkheden

Het woud van fiscale en juridische regels is nagenoeg ondoordringbaar voor u als ondernemer. Daarbij volgen de ontwikkelingen op dit gebied elkaar razendsnel op. Hoe toetst u of uw onderneming fiscaal en juridisch (nog) wel de voordeligste en veiligste structuur heeft? Betaalt u niet te veel belasting? Onze specialisten geven u duidelijkheid, zorgen dat u alle fiscale en juridische mogelijkheden optimaal benut en nemen u de zorg uit handen tijdig in te spelen op veranderingen.

Content

Nagtzaam multidisciplinair advies

Nagtzaam Accountants & Fiscalisten beschikt binnen haar organisatie en netwerk over alle benodigde disciplines om u op alle belangrijke terreinen adequaat te kunnen adviseren.
Adviesdiensten:
• Fiscaal-juridisch Advies
• P&O Advies - HRM
• Nagtzaam BedrijfsOverdracht
• Nagtzaam Strategisch Advies
• Nagtzaam Financiële Planning
• Bedrijfseconomie
• Financiering