Geen uurtje factuurtje
mentaliteit

We genieten ervan om uw partner in bedrijfsvoering te zijn, zorgen weg te nemen, problemen op te lossen en vooral samen met u te bouwen aan een bloeiende onderneming. Dat merkt u ongetwijfeld aan de manier waarop we met u omgaan. Onze betrokkenheid en focus op het behalen van resultaten voor onze cliënten maakt u namelijk niet alleen op uit onze loyale omgang met u, ook uw kosten voor de standaard accountantsdiensten worden jaarlijks lager, terwijl onze advieswerkzaamheden u steeds weer een hoger rendement opleveren.
Accountancy: Weten is Meten

Als je weet wat je wilt bereiken, moet je – om daar te komen – eerst bepalen waar je nu staat om daarna vast te stellen welke koers je moet varen. Actuele en objectieve financiële informatie is daarom van essentieel belang.

Lees meer

nagtzaam HRM advies: er uithalen wat erin zit

Uw personeel; de motor van uw bedrijf. De juiste persoon op de juiste plaats om zoveel mogelijk capaciteiten te benutten. Duidelijkheid en efficiëntie creëren. 


Lees meer


nagtzaam bedrijfsoverdracht: geen afbouwen maar opbouwen

Denkt u over enkele jaren te stoppen met werken? Of staat u juist op het punt een organisatie over te nemen? Dan bent u te laat! Voorkom dat de waarde van de onderneming, de interne organisatie of u zelf te lijden heeft onder de bedrijfsoverdracht.

Lees meer

Fiscaal-juridisch advies: optimale benutting van de mogelijkheden

Het woud van fiscale en juridische regels is nagenoeg ondoordringbaar voor u als ondernemer. Daarbij volgen de ontwikkelingen op dit gebied elkaar razendsnel op. Hoe toetst u of uw onderneming fiscaal en juridisch (nog) wel de voordeligste en veiligste structuur heeft?
 

Lees meer

nagtzaam financiële planning: wij bepalen samen met u de richting

Weet ú of u later uw dromen kunt realiseren? Of u eerder kunt stoppen met werken? Of kunt genieten van een financieel onbezorgd pensioen? Met Nagtzaam Financiële Planning kan al op jonge leeftijd periodiek getoetst worden of uw onderneming hiervoor (nog) de juiste koers vaart.


Lees meernagtzaam strategisch advies: naar meetbaar succes

Forse groei of tegenvallende resultaten, capaciteitsproblemen of productieoverschot, te ruime behuizing of ‘uit de jas gegroeid’?..... Ons NASA-model helpt u met het verkrijgen van het juiste inzicht op het juiste moment. 

Lees meer