Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Nationaal sportakkoord
Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen
Alternatieven btw-identificatienummer
Problemen met loonkostenvoordeel na stage
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan
Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd
Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast
Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?
Jeugd-LIV
Vliegbelasting
Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel
Grensoverschrijdende constructies
Uitbreiding geboorteverlof partner
Evaluatie EIA
Twee appartementen samen één eigen woning?
Verhuur ligplaatsen
Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018
Compensatieregeling omzetting lening in gift
Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting
Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018
WBSO in 2017
Fiscale aspecten cryptovaluta
Bedragen kinderopvangtoeslag 2019
Geen versoepeling aflossingsverplichting
Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs
Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan
Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners
Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend
Bezwaarschriften belastingheffing in box 3
Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten
Belastingdienst niet klaar voor AVG
Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021
Scholingsuitgaven
Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post
Beperking toepassing non-concurrentiebeding
De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?
Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen
Berekening buitenlandbijdrage Zvw
Verzuimboete
Non-concurrentiebeding
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname
Gebruikelijk loon
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking
Aanzegverplichting
Ketenregeling arbeidsrecht
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
Kwalificatie eigen woning
Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren
Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen
Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling