Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Privégebruik auto en omzetbelasting
Bewust onjuiste aangiften box 3 van partners
Rentevordering te verrekenen met rekening-courantschuld
Wijziging subsidieregeling elektrische personenauto’s
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst tijdig ontbonden
Erfgenaam kan dividendbelasting op gelegateerde aandelen niet verrekenen
Regeling TOFA twee weken langer open
Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
Aftrekverbod lage arbeidsvergoeding meewerkende partner
Uw NOW-aanvraag afronden 
Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
NOW-2 kan worden aangevraagd
Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
Regeling NOW-2 gepubliceerd
Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
Ontslag met wederzijds goedvinden
Verkorting maximale betaaltermijn
Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
Tozo niet voor student-ondernemers
Tegemoetkoming kosten eHerkenning
Kamervragen fiscale coronamaatregelen
Voorschot subsidie praktijkleren
Vangnetregeling flexwerkers
Aanschafsubsidie elektrische auto
Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
Verlenging afspraken grensarbeiders