Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Berekening buitenlandbijdrage Zvw
Verzuimboete
Non-concurrentiebeding
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname
Gebruikelijk loon
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking
Aanzegverplichting
Ketenregeling arbeidsrecht
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
Kwalificatie eigen woning
Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren
Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen
Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling
Aanpassing 30%-regeling aangekondigd
Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid
Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers
Kamerbrief positie bedrijfsarts
Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken
Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland
Aansprakelijkheid werkgever
Herinvesteringsreserve en emigratie
Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap
Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt
Aanzegverplichting
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling
Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld
Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling
Verrekening negatief verlofdagensaldo
Overgangsregeling bijtellingspercentage
Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding
Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak
Plannen regeerakkoord slecht voor mkb
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen
Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling
Arbeids- of stageovereenkomst?
Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
Onzakelijke lening
Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken
Controleer de WOZ-waarde van uw woning
Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door
Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad
Kamervragen slapende dienstverbanden
Rulings procedureel niet altijd in orde
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto