Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd
Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling
Arbeids- of stageovereenkomst?
Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
Onzakelijke lening
Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs gebruiken
Controleer de WOZ-waarde van uw woning
Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door
Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad
Kamervragen slapende dienstverbanden
Rulings procedureel niet altijd in orde
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting
Nieuw modelkoopcontract woningen
Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling
Vorming voorziening
Premieheffing tijdens onbetaald verlof
Geen laag tarief voor parkeren
Verplicht privévermogen
Kamervragen heffingskortingen buitenlanders
Belemmeringsverbod Waadi
Verbouw kantoorpand tot woning
Planningsbrief ministerie van Financiën
Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing
Vergoeding deelname medicijnonderzoek
Verrekening van verliezen
KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband
Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement
Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet
Overtreding geheimhoudingsbeding
Asbestsanering monumentenpand
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018
Wijzigingen inkomstenbelasting
Investeringsaftrek 2018
Oudedagsreserve en ondernemersaftrek
Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018
Bedragen kindregelingen 2018
Wijzigingen loonbelasting 2018
Belastingplan 2018 aangenomen
Diverse uitkeringsbedragen 2018
Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt
Onderzoek naar IKEA-rulings