Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Prinsjesdag 2018
Maatregelen inkomstenbelasting
Maatregelen loonbelasting
Maatregelen vennootschapsbelasting
Maatregelen omzetbelasting
Maatregelen dividendbelasting
Maatregelen autobelastingen
Maatregelen energiebelasting
Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie
Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?
Planning Financiën voor restant 2018
Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar
Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten
Kamervragen lage-inkomensvoordeel
Internetconsultatie rulingpraktijk
Vaste kracht ten onrechte ontslagen
Buitenlandse btw terugvragen
Opzegging voor aanvang dienstbetrekking
Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst
Bepaling hoofdverblijf
Geen eigenwoningschuld
Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant
Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd
Recht op KIA voor maat in maatschap
Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd
Bewijs van beperkt privégebruik auto
WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks
Geen ruime uitleg van concurrentiebeding
Prinsjesdaglezing
Naheffing parkeerbelasting
Geen werk, geen loon
Aanvragen subsidie praktijkleren
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag
Subsidie duurzame energie zorginstellingen
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw
Geen aftrek voorbelasting business seats
Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar
Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden
Toepassing verleggingsregeling
Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen
Alternatieven btw-identificatienummer
Problemen met loonkostenvoordeel na stage
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan
Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd
Nationaal sportakkoord
Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast
Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?
Jeugd-LIV
Vliegbelasting