Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Navordering wegens kwade trouw
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv
Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval
Ontslag op staande voet
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen
Premiepercentage Zvw 2019
Vernieuwing rulingpraktijk
Vrachtwagenheffing
Premiepercentages en maximumpremieloon 2019
Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019
Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan
Btw-heffing kortingsbonnen
Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering
Optimaliseer uw giftenaftrek
Denk aan de gebruikelijkloonregeling
Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning
Vergeet niet om WBSO aan te vragen
Controleer uw hypotheek(rente)
Beperk de belastingheffing in box 3
Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen
Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?
Optimaliseer de investeringsaftrek
Benut de werkkostenregeling
Btw-aangifte vierde kwartaal
Verhoging lage btw-tarief
De bijtelling voor de auto van de zaak
Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?
Grenzen NHG 2019 vastgesteld
Ontslag op staande voet
Minimumloon 2019
Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer
AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden
Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019
Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020
Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting
Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen
Maximale transitievergoeding 2019
Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen
Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt
Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming
Wijziging verdeling vermogen in box 3
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen
Preventief spreekuur
Behandelschema Belastingplan 2019
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking
Jachtkosten niet zakelijk