Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Huisarts geen ondernemer voor werkzaamheden via coöperatie
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden aangenomen
Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
Vooruitbetaalde rente voor woning die niet meer kwalificeert als eigen woning
NOW-2 kan worden aangevraagd
Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel
Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd
Regeling NOW-2 gepubliceerd
Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer
Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020
Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting
Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen
Ontslag met wederzijds goedvinden
Verkorting maximale betaaltermijn
Uitstel invoering nieuwe btw-regels e-commerce
Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten gepubliceerd
Tozo niet voor student-ondernemers
Tegemoetkoming kosten eHerkenning
Kamervragen fiscale coronamaatregelen
Voorschot subsidie praktijkleren
Vangnetregeling flexwerkers
Aanschafsubsidie elektrische auto
Maximum uurprijzen kinderopvang 2021
Verlenging afspraken grensarbeiders
Regeling Klein Krediet Corona (KKC) goedgekeurd
Uitleg aanpassingen in noodpakket 2.0
Kabinet kondigt bronbelasting op dividenden aan
Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming
Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?
Kamervragen motie verruiming verliesverrekening
Derde wijziging eerste tranche NOW
Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021
Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding
Kabinet introduceert noodpakket 2.0