Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Uitleg relatiebeding
Verbouwing kantoorpand tot appartementen
Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020
Premiepercentages Zvw 2020 bekend
Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend
Premiepercentages en maximum premieloon 2020
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen
Oude schuld volgt huis niet naar box 3
Transitievergoeding
Gebruik eHerkenning
Verbreking fiscale eenheid op verzoek
Voorkom verliesverdamping
Investeringsaftrek
Bijtelling auto van de zaak
Bijtelling privégebruik fiets
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
Doe tijdig suppletieaangifte
Afdracht privégebruik
Herziening aftrek voorbelasting
Dividend
Afkoop pensioen in eigen beheer?
Beperk de belastingheffing in box 3
Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
Heeft u een pensioentekort?
Controleer uw hypotheek(rente)
Belastinguitstel door herinvesteringsreserve
Btw dubieuze debiteuren
Vraag middeling aan
Betaal hypotheekrente vooruit
Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden
Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer beëindigen
Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant