Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Overtreding geheimhoudingsbeding
Asbestsanering monumentenpand
Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018
Wijzigingen inkomstenbelasting
Investeringsaftrek 2018
Oudedagsreserve en ondernemersaftrek
Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018
Bedragen kindregelingen 2018
Wijzigingen loonbelasting 2018
Belastingplan 2018 aangenomen
Diverse uitkeringsbedragen 2018
Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt
Onderzoek naar IKEA-rulings
Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid
Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting
Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018
150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling 30%-regeling
Verlengde navorderingstermijn
Verrekening ingehouden loonheffing
Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
Premiepercentages 2018
Bpm bij huur buitenlandse auto
Eindejaarstips eigen woning
Eindejaarstips schenken en erven
Eindejaarstips voor ondernemingen
Eindejaarstips werkgevers
Eindejaarstips omzetbelasting
Eindejaarstips voor de dga
Eindejaarstips particulieren
Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
Kabinetsreactie op Paradise Papers
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Extra kosten kleding en beddengoed
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon
AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
Schijfgrenzen en tarieven IB 2018
Kosten total bodyscan niet aftrekbaar
Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd
Verliesverrekening
Bedragen minimumloon per 1 januari 2018
Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof
Internetconsultatie regelgeving crowdfunding