Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen
Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening
Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv
Aansprakelijkheid bestuurder
Eigen woning en niet-samenlevende partners
Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband
Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering
Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken
Uitstel verplicht gebruik eHerkenning
Toelichting fiscale gevolgen Brexit
Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging
Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland
Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening
Subsidieregeling SLIM op 2 maart open
Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel
Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang werkzaamheden
Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto
Landbouwnormen 2019 gepubliceerd
Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer
Maximumbedrag transitievergoeding omhoog
Gebruikelijk loon 2020
Veranderingen inkomstenbelasting 2020
Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020
Investeringsaftrek 2020
Bedragen kindregelingen 2020
Wijzigingen loonbelasting 2020
Aftrekposten voor ondernemers in 2020
Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer
Fiets van de zaak, vragen en antwoorden
Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020
Geen verbod op negatieve spaarrente
Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene
Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum
Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning
Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab