Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen
Woning in aanbouw en eigenwoningregeling
Subsidieregeling sanering varkenshouderij
Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander
Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis
Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt
Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie
Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen
Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding
Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat
Kamervragen nieuwe KOR
Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen
Belastingplan 2020 op hoofdlijnen
Maatregelen vennootschapsbelasting
Maatregelen inkomstenbelasting
Maatregelen loonbelasting
Maatregelen omzetbelasting
Bronbelasting op royalty en dividend
Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer
Wijzigingen formeel belastingrecht
Maatregelen verhuurderheffing
Aanpassing box 3
Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein
Parkeerbelasting te laat betaald