Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Prinsjesdag 2017
Afschaffing inkeerregeling
Multiplier giftenaftrek
Definitie geneesmiddelen
Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders
Afschaffing landbouwregeling
Maatregelen loonbelasting
Verlaging EIA met 0,5% per 2018
Algemeen overleg Belastingdienst
Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen
Teruggave overdrachtsbelasting
Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd
Import gebruikte auto
Eigenrisicodragerschap WGA
Aansprakelijkheid bestuurder stichting
Teruggaaf omzetbelasting
Transitievergoeding en loondispensatie
Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers
Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW
Prinsjesdaglezing
Onderhoudskosten tuin van monumentenpand
Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw
Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst
Aansprakelijkheid werkgever
Omzet- en winstcorrecties
Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren
Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten
Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering
Toepassing reisaftrek
Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek
Maximum uurprijzen kinderopvang 2018
Gastouder kan ondernemer zijn
Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd
Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
Innovatiebox goedgekeurd
Geen verlenging restschuldregeling
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
Meer rendement halen uit uw personeel? - Sonell workshop
Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten
Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3
Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof
Dga van Belgische bvba
Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband
Wederindiensttredingsvoorwaarde
Vergoeding uitstel levering