Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Extra kosten kleding en beddengoed
Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve
Kabinetsreactie op Paradise Papers
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon
AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023
Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018
Schijfgrenzen en tarieven IB 2018
Kosten total bodyscan niet aftrekbaar
Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd
Verliesverrekening
Bedragen minimumloon per 1 januari 2018
Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof
Internetconsultatie regelgeving crowdfunding
Liever een oude auto van de zaak?
Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd
Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto
Compensatieregeling zwangere zelfstandigen
Overzicht maatregelen in regeerakkoord
Nabetaling is onderdeel loon
Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster
Onvoldoende bewijs geen privégebruik
Onzakelijke borgstelling
Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing
Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland
Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie
Stakingswinst ondernemer
Berekening invorderingsrente
Prinsjesdag 2017
Afschaffing inkeerregeling
Multiplier giftenaftrek
Definitie geneesmiddelen
Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders
Afschaffing landbouwregeling
Maatregelen loonbelasting
Verlaging EIA met 0,5% per 2018
Algemeen overleg Belastingdienst
Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen
Teruggave overdrachtsbelasting
Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd
Import gebruikte auto
Eigenrisicodragerschap WGA
Aansprakelijkheid bestuurder stichting
Teruggaaf omzetbelasting
Transitievergoeding en loondispensatie
Kleineondernemersregeling en buitenlandse ondernemers
Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW
Prinsjesdaglezing
Onderhoudskosten tuin van monumentenpand