Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Premies Zorgverzekeringswet 2021
Wil van partijen niet van belang voor arbeidsovereenkomst
Wetsvoorstel Werken waar je wil
Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies
Wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen door Tweede Kamer
Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor bekendgemaakt
Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg
Loket aanvraag TVL vierde kwartaal geopend
Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis
Goedkeurend besluit 30%-regeling
Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer
Zesde voortgangsbrief "Werken als zelfstandige"
Premiepercentages en premieloon 2021 vastgesteld
Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
Bijtelling privégebruik auto
Bijtelling privégebruik fiets
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Investeringsaftrek
Voorkom belastingrente
Het salaris van de dga
Dividend voor de dga
Afdracht privégebruik
Doe tijdig suppletieaangifte
Herziening aftrek voorbelasting
Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen
Beperk belastingheffing in box 3
Giften
Betaal hypotheekrente vooruit
Vraag middeling aan
Belastingrente gaat niet alsnog omlaag per 1 oktober 2020
Derde nota van wijziging Verzamelwet SZW 2021
Wet homologatie onderhands akkoord
Uitstel aanvraag vaststelling NOW-2
Versoepeld uitstelbeleid belastingschulden verlengd tot 1 januari 2021