Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Uitzondering op eis vlakke laadvloer
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
Belastingplan 2021: een overzicht
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
Belastingplan 2021: aanpassing box 3
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
Beslag OM op banktegoeden
Uitbetaling niet genoten vakantiedagen
Geen volledig recht op aftrek voorbelasting zonnepanelen voor waterschap
Besluit functionele valuta aangepast
Ter beschikking stellen kunstwerken aan via bv-structuur gedreven maatschap
Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen
Omzetbelasting verschuldigd over onzuivere doorbelasting zuiveringsheffing
Kampeerauto niet vergelijkbaar met bestelauto
Geen omzetbelasting verschuldigd over schadevergoeding
Aanzegverplichting
Aanvraag TVL kan door intermediair worden gedaan
Correctie te hoge rente eigenwoningschuld aan schoonouders
Verbod op nevenwerkzaamheden
Inschakeling professionele bijstand door advocaat onredelijk
Kosteloos volgen van ontwikkeladvies
Afgezonderd particulier vermogen
Ontslag op staande voet vernietigd
Toepassing innovatiebox
Ontbinding op verzoek situatief arbeidsongeschikte werkneemster
Conclusie A-G inzake uitzendregeling eigen woning
Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid