Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Aanpassing box 3
Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein
Parkeerbelasting te laat betaald
Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap
Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog
Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten
Onvoldoende re-integratie-inspanningen
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld
Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning
Fictieve dienstbetrekking
Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten
Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast
Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen
Auto met transportschade is nieuw voor bpm
Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?
Aanpassing BPM per 1 juli 2020
Bedragen kinderopvangtoeslag 2020
Beperking duur alimentatie
Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet
Aanmelding nieuwe KOR
Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling
Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete
Kartelverbod zzp‘ers
Box 3-heffing
Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning