Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto
Landbouwnormen 2019 gepubliceerd
Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer
Maximumbedrag transitievergoeding omhoog
Gebruikelijk loon 2020
Veranderingen inkomstenbelasting 2020
Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020
Investeringsaftrek 2020
Bedragen kindregelingen 2020
Wijzigingen loonbelasting 2020
Aftrekposten voor ondernemers in 2020
Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer
Fiets van de zaak, vragen en antwoorden
Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020
Geen verbod op negatieve spaarrente
Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene
Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract arbeidsongeschikte werknemer kort voor pensioendatum
Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning
Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in kader van de Wab
Uitleg relatiebeding
Verbouwing kantoorpand tot appartementen
Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020
Premiepercentages Zvw 2020 bekend
Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend
Premiepercentages en maximum premieloon 2020
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen
Oude schuld volgt huis niet naar box 3
Transitievergoeding
Gebruik eHerkenning
Verbreking fiscale eenheid op verzoek
Voorkom verliesverdamping
Investeringsaftrek