Nieuws, heet van de naald
De meest actuele fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, algemene onderwerpen en Nagtzaam nieuws.
Kort, gemakkelijk leesbaar en praktisch beschreven.

Klik op één van de onderstaande onderwerpen voor meer informatie:
Bedragen minimumloon per 1 januari 2021
Geen compensatie voor box-3-belasting in de jaren 2013-2016
Wijziging NOW-1 in verband met vaststelling accountantsprotocol en derdenverklaring
Nota naar aanleiding van het verslag BIK
Bedragen NHG 2021 bekend
Aanpassingen in vennootschapsbelasting
Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
Uitwerking NOW-3
Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente
Verlenging Tozo en uitstel invoering vermogenstoets
Verlenging termijn betalingsregeling belastingschulden
Tijdelijke verhuur tuinhuis
WBSO in 2021
Baangerelateerde investeringskorting
Derde steunpakket coronacrisis
Uitstel invoering vermogenstoets Tozo
Formulier deskundigenverklaring aanvraag NOW
Aanpassing NOW-1 en NOW-2
Uitzondering op eis vlakke laadvloer
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
Belastingplan 2021: een overzicht
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
Belastingplan 2021: aanpassing box 3
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling
Verzoek teruggaaf btw uit andere EU-lidstaat
Beslag OM op banktegoeden